Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Grote stap in groenonderhoud

Grote stap in groenonderhoud

21 april 2023

Beste mede-Boskopers,

De datumgrens van 1 april is niet gehaald, maar het groen is Boskoop ligt er een stuk beter bij. De gemeente heeft een grote inhaalslag gemaakt in het onderhoud.

Uit het periodieke overleg tussen Dorpsoverleg, gebiedsadviseurs en groencoördinatoren van de gemeente blijkt dat ongeveer tachtig procent van het groenonderhoud nu op orde is. De resterende twintig procent wordt, met inzet van extra mensen, in de komende tijd aangepakt.

Daarmee voldoet de gemeente aan de toezegging om het openbaar groen in het dorp op orde te brengen. Het Dorpsoverleg had hiervoor aandacht gevraagd naar aanleiding van de vele klachten die wij hierover binnenkregen. ‘Boskoop-onwaardig’, zo was de korte samenvatting van de reacties.

Het dorpsoverleg heeft meerdere gesprekken gevoerd en daarin verschillende punten benoemd. Zo pleit het dorpsoverleg voor meer periodiek onderhoud van plantsoenen en het aanbrengen van meer beplanting in het dorpscentrum.

De werkgroep Groen van het Dorpsoverleg houdt de vinger aan de pols. Ook blijven wij openstaan voor tips over achterstallig onderhoud.

(ES)

Dorpsoverleg Boskoop